Právní služby

Poskytuji právní pomoc autorům a jiným nositelům autorských práv k autorským dílům či jiným předmětům ochrany podle autorského zákona, jakož i jejich uživatelům a dalším osobám. Jsem schopna poskytnout komplexní služby v oblasti všech druhů děl včetně počítačových programů či jiných předmětů ochrany podle autorského zákona, zejména:

 • poradenskou a konzultační činnost v oblasti autorského práva a práv s ním souvisejících;
 • vytváření návrhů smluv o vytvoření autorských děl, uměleckých výkonů, či jiných předmětů ochrany, smluv licenčních či jiných [licenčních smluv nakladatelských, smluv implementačních, o systémové integraci, o outsourcingu, o cloud computingu (např. SaaS), o postoupení práva výkonu majetkových autorských práv, aj.] o užití autorských děl včetně počítačových programů, či jiných předmětů ochrany mezi subjekty autorských práv a práv souvisejících a uživateli předmětů ochrany (osobami podnikajícími v oblasti IT, vydavateli, vysílateli, výrobci zvukových či zvukově obrazových záznamů, reklamními agenturami, dalším osobami činnými v oblasti tvorby a užití autorských děl a jiných předmětů ochrany), a to i v prostředí Internetu (portály, webdesign - www stránky, atd.);
 • zastupování při sjednávání a uzavírání smluv o vytvoření autorských děl, uměleckých výkonů či jiných předmětů ochrany, smluv licenčních či jiných;
 • vypracování právních rozborů a odborných posudků;
 • zastupování při smírných jednáních;
 • přednášky, semináře a školení „na míru“.

Přednášky a semináře

Zásadní přednášky a semináře z poslední doby:

 • 30. 5. 2017 – UNIVERZITA KARLOVA, NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM – „Právní aspekty akademického publikování pod licencemi Creative Commons“ – seminář
 • 23. 3. 2018 – ČVUT (fakulta architektury) – „Autorské právo““ – školení pro zaměstnance
 • 13. 4. 2018 – ČVUT (fakulta architektury) – „Autorské právo“ – školení pro zaměstnance
 • 19. 4. 2018 – Západočeská univerzita Plzeň – Autorské právo a licence (včetně licencí veřejných k počítačovým programům a licence Creative Commons) – školení pro zaměstnance
 • 24. 4. 2018 – Justiční akademie Kroměříž – seminář pro soudce – Aktuální otázky práv duševního vlastnictví – přednáška „Autorskoprávní ochrana počítačových programů“
 • 16. 5. 2018 – BOVA POLYGON – seminář – „Autorský zákon aktuálně“
 • 19. 9. 2018 – Západočeská univerzita Plzeň – „Autorské právo a licence (včetně licencí veřejných k počítačovým programům a licence Creative Commons)“ – školení pro zaměstnance
 • 24. 10. 2018 – Dopravní podnik – „Autorský zákon“ – seminář pro zaměstnance
 • 7. 11. 2018 – BOVA POLYGON – „Autorský zákon aktuálně“ – seminář
 • 15. 5. 2019 – BOVA POLYGON –„Autorský zákon aktuálně“ – seminář
 • 27. 6. 2019 – UNIVERZITA KARLOVA, PRÁVNICKÁ FAKULTA – Aktuální otázky autorského práva – modulový kurz, přednáška „Pojem autorského díla – požadavek originality, druhy děl se zaměřením na výtvarná díla včetně děl fotografických a architektonických“

Připravované:

 • 3. 10. 2019 – ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA – „Průřez světem autorského práva“ – seminář (9:00 – 16:00 hod.)
 • 7. 11. 2019 – BOVA POLYGON – seminář – „Autorský zákon aktuálně“