Přednášky a semináře

Zásadní přednášky a semináře z poslední doby:

 • 30. 5. 2017 – UNIVERZITA KARLOVA, NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM – „Právní aspekty akademického publikování pod licencemi Creative Commons“ – seminář
 • 23. 3. 2018 – ČVUT (fakulta architektury) – „Autorské právo““ – školení pro zaměstnance
 • 13. 4. 2018 – ČVUT (fakulta architektury) – „Autorské právo“ – školení pro zaměstnance
 • 19. 4. 2018 – Západočeská univerzita Plzeň – Autorské právo a licence (včetně licencí veřejných k počítačovým programům a licence Creative Commons) – školení pro zaměstnance
 • 24. 4. 2018 – Justiční akademie Kroměříž – seminář pro soudce – Aktuální otázky práv duševního vlastnictví – přednáška „Autorskoprávní ochrana počítačových programů“
 • 16. 5. 2018 – BOVA POLYGON – seminář – „Autorský zákon aktuálně“
 • 19. 9. 2018 – Západočeská univerzita Plzeň – „Autorské právo a licence (včetně licencí veřejných k počítačovým programům a licence Creative Commons)“ – školení pro zaměstnance
 • 24. 10. 2018 – Dopravní podnik – „Autorský zákon“ – seminář pro zaměstnance
 • 7. 11. 2018 – BOVA POLYGON – „Autorský zákon aktuálně“ – seminář
 • 15. 5. 2019 – BOVA POLYGON –„Autorský zákon aktuálně“ – seminář
 • 27. 6. 2019 – UNIVERZITA KARLOVA, PRÁVNICKÁ FAKULTA – Aktuální otázky autorského práva – modulový kurz, přednáška „Pojem autorského díla – požadavek originality, druhy děl se zaměřením na výtvarná díla včetně děl fotografických a architektonických“
 • 3. 10. 2019 – ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA – „Průřez světem autorského práva“ – seminář (9:00 – 16:00 hod.)
 • 14. 11. 2019 - EPRAVO.cz - videopřednáška Autorskoprávní aspekty umělé inteligence a pro školy: Autorské právo, pirátství
  1. 20. 11. 2019 – BOVA POLYGON – seminář – „Autorský zákon aktuálně“ (9:00 - 15:00 hod.)
  2. 3. 3. 2020 - Univerzita Karlova - „Licence Creative Commons"
  3. 19. 5. 2021 – BOVA POLYGON – seminář – „Autorský zákon podrobně a aktuálně"
  4. 11. 5. 2022 – BOVA POLYGON – seminář – „Autorský zákon podrobně a aktuálně"
  5. 9. 11. 2022 – BOVA POLYGON – seminář – „Autorský zákon podrobně a aktuálně"

  Připravované:

  • 17. 5. 2023 – BOVA POLYGON – seminář – „Autorský zákon podrobně a aktuálně"